Màquines

1. MÀQUINES

MÀQUINA: aparell format per diferents elements que serveix per facilitar-nos la feina, per transportar-nos més rapidament o per aixecar pes.

Hi ha dos TIPUS:

 - màquines SIMPLES --> formades per un o dos elements 
 - màquines COMPLEXES --> formades per molts elements

2. MÀQUINES SIMPLES

A) Palanques Barra rígida que serveix per aixecar pes.  Ha d'estar sobre un suport.  Es posa el pes a l'extrem d'un braç i fem força a l'extrem de l'latre braç.  


B) Palanques dobles


  

C) Politges

Serveixen per aixecar pes. Està formada per una roda amb un canal per on es passa una corda.  La roda gira sobre el seu eix central.  A un extrem de la corda posem el pes i a l'altre extrem fem la força


D) Torn

Serveix per aixecar objectes pesants.  És un cilindre que es mou amb una maneta que s’enrotlla al girar. Una punta de la corda està unida a l’objecte a aixecar i l’altre extrem al cilindre.  Quan més llarga és la maneta, menys força fem.

3. MÀQUINES COMPLEXES

Algunes tenen MOTOR que genera moviment.  Els motors poden ser elèctrics (els dels electrodomèstics, joguines... ), o poden ser de combustió (cotxes, avions...). 

Els motors, transformen l’energia en moviment.

Les màquines complexes que no tenen motor, tenen MECANISMES DE TRANSMISSIÓ:  que transmeten el moviment a altres parts de la màquina per exemple les rodes de la bicicleta.

Poden funcionar per:

-    engranatges: dues rodes dentades que giren encaixades.  El moviment d’una es transmet a l’altra:

-    cadena: dues rodes unides per una cadena que passa el moviment d’una roda a l’altra:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada