L'energia

1. ENERGIA

L’energia és molt important per per que funcioni qualsevol màquina o aparell.  

L’energia muscular és important per córrer, o l'energia elèctrica per que funcioni la televisió, la llum, etc.

L’energia serveix per que un cos es mogui, canviï o faci un treball.


Els homes primitius utilitzaven energia muscular per fer els treballs, després van utilitzar l’energia procedent dels animals.  

Aquesta energia muscular, ve de l’energia química dels aliments.  

Més tard van inventar màquines que aprofiten fonts d’energia diferents per fer les feines.  
Això va canviar la vida dels homes.  

Les màquines transformen una energia en una altra.

2. FORMES D'ENERGIA

§  MECÀNICA O CINÈTICA: la tenen els cossos que es mouen, és l'energia d’ un cos en moviment 


§ELÈCTRICA: dóna corrent per exemple la majoria dels aparells

§  QUÍMICA: la tenen els aliments i combustibles

§  TÈRMICA O CALORIFICA: la tenen els cossos que donen calor (o fred)
         

§  LLUMINOSA: la que té la llum

§  NUCLEAR: energia que ve de l’urani     busquem què és i per a que serveix l'urani i què és i per a que serveix una CENTRAL NUCLEAR

§  ELÀSTICA: una molla comprimida
 

§  MAGNETICA: que fa que els imants atraguin el ferro


§  SONORA O ACÚSTICA: es transmet per vibracionsFem l'exercici nº 13. FONTS D'ENERGIA


Una font d’energia és tot allò que produeix energia, per exemple:

-       el SOL és una font enorme d’energia natural que dóna llum i calor


-       un LLUMÍ és una petita font d’energia artificial que dona llum i calor.


4.    ENREGIES RENOVABLES I NO RENOVABLES

A)    RENOVABLES: Són les que es poden anar utilitzant sense que s’acabin, per exemple:  •     SOL dóna energia lluminosa i tèrmica.  
  •     AIGUA : a les centrals hidroelèctriques, el moviment de l’aigua pot generar electricitat 
  • VENT : el moviment de les aspes dels molins de vent de les centrals eòliques pot generar electricitat.Veiem el vídeo de les energies renovables.  

B)    NO RENOVABLES: Són les energies que es van gastant amb el temps, com per exemple:

  •     combustibles com :    - carbó que pot moure un tren
                                                 - petroli (benzina o gasoil)
                            
                                                 - gas natural

  •     substàncies radioactives com l’urani que dóna electricitat a les centrals nuclears.

Veiem el vídeo de les energies NO renovables. 
Fem l'exercici nº 2
BUSQUEM INFORMACIÓ SOBRE  L'ACCIDENT NUCLEAR A FUKUSHIMA EL 2011

5.    ENREGIA ELÈCTRICA

L'energia elèctrica s'obté de les CENTRALS ELÈCTRIQUES i es transporta amb les línies elèctriques D'ALTA TENSIÓ (que pengen dels postes dels carrers) i a casa arriba per les línies elèctriques  de BAIXA TENSIÓ (les endolls).

Les línies d'alta i baixa tensió són CONDUCTORS de l'energia i els aparells i màquines són RECEPTORS.  Els receptors transformen l'energia elèctrica en altres tipus d'energia:

energia elèctrica --> bombeta --> energia llumínica

energia elèctrica --> nevera --> energia llumínica i tèrmica


 APRENEM A INTERPRETAR UNA FACTURA DE LA LLUM

6.    COMBUSTIBLES


Els combustibles poden cremar, i els més importants són:

- gas
- carbó
- petroli.  Del petroli treiem:  - benzina o gasoil pels cotxes
                                             - querosè pels avions
                                             - fuel pels vaixeills i calefaccions


7. ENERGIES ALTERNATIVES

Són energies diferents a les que utlitzem a la ostra vida diària, per exemple:


  •    EL SOL: Les plaques solars transformen l'energia calorífica en energia elèctrica i ens escalfa l'aigua.
  •    EL VENT: Els molins de vent transformen l'energia eòlica en energia elèctrica.
  •    L'AIGUA: Els embassaments transformen l'energia hidràulica en energia elèctrica. D'altra banda les torres de mar transformen l'energia mareomotriu en energia elèctrica
  •    LA BIOMASA: Utilitza restes d'animals, de vegetació i residus orgànics per obtenir energia química.
  •    ENERGIA GEOTÈRIMICA: Aprofita el calor de l'interior de la terra per a escalfar l'aigua i la calefacció.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada