La cèl.lula

1.- LA CÈL.LULA

Tots els éssers vius estan formats per cèl.lules.  Son la base de la vida.
Són tan petites que només les podem veure amb el microscopi.

Segons el tipus de cèl·lula que tinguin, els éssers vius poden ser de dos tipus:

- UNICEL.LULAR:  només tenen una cèl.lula (bacteris, protozous, alguns fongs...)

bacteris
  
fongs
protozoo


- PLURICEL.LULAR: tenen milions de cèl.lules (persones, animals, plantes)

2.- COM SÓN LES CÈL.LULES?

MEMBRANA PLASMÀTICA: una membrana que la separa del mig extern, però que permet l’intercanvi de matèria 

CITOPLASMA: líquid que tenen els orgànuls i on es fan les reaccions metabòliques

NUCLI: Capta aliment, coordina moviments i fa que la cèl.lula es reprodueixi 

ORGÀNULS: estructures que tenen diferents funcions dins la cèl·lula 3.- TIPUS DE CÈL.LULES

CÈL.LULA EUCARIOTA (amb nucli)

·        L’ADN esta dins el nucli.
·        Té molts orgànuls.
·        És la cèl·lula que tenen animals i plantes


CÈL.LULA PROCARIOTA (sense nucli)

·        L’ADN sura al citoplasma.
·        Només té uns orgànuls que es diuen
RIBOSOMES.
·        Son les cèl·lules de les bactèries.

  • CÈL.LULES ANIMALS: tenen una membrana, citoplasma, nucli i orgànuls.

  • VEGETALS: tenen uns orgànuls especials, amb un pigment verd que es diu clorofil.la  i al voltant de la membrana cel.lular, una capa rígida que es diu paret cel.lular

  • BACTERIS:  no tenen nucli, però sí membrana cel.lular, paret cel.lular, citoplasma i orgànuls:


4.- REPRODUCCIÓ

Tant les cèl·lules dels éssers unicel·lulars, com les dels pluricel·lulars es reprodueixen dividint-se en dos.  PARLAREM DE CÈL.LULES MARE.


La cèl.lula es prepara per dividir-se.
El nucli s’allarga i la membrana cel.lular es va estrenyent per la meitat.
La membrana es divideix i es formen dues noves cèl.lules complertes.

5.- ALGUNS TIPUS DE CÈL.LULES HUMANES

  • Sanguínies: Formen part de la sang.  No tenen nucli

  • Musculars: Són allargades.  Es contrauen i s’estenen.

  • De la pell: Tenen formes diverses: planes, cilíndriques, prismàtiques...

  • Sexuals: Són les cèl.lules que participen en la reproducció.

  • Nervioses: Formades per un cos central i un llarg eix


Les cèl.lules s'agrupen en TEIXITS, els teixits formen ÒRGANS i els òrgans formen APARELLS o SISTEMES, que formen L'ORGANISME:


2 comentaris: