Desastres naturalsEl planeta pateix canvis naturals, però l’home provoca més canvis que el deterioren: boscos destruïts, contaminació a l’aigua, a l’aire, etc.

La pluja, el vent, volcans i  terratrèmols canvien el medi, si es produeixen sobtada i violentament i fan mal a les persones, en diem:

DESASTRES NATURALS

Aquests desastres poden ser d’origen natural, o d’origen humà.

.ORÍGEN NATURAL


                        1.   EL VENT

-       HURACÀ O TIFÓ: Massa d’aire que gira molt ràpid en espiral. Es formen sobre els oceans i n'hi ha molts al clima tropical

-       TORNADO: És un huracà però més petit, porta pluja i vent, i ho destrossa tot.

       2.  L’AIGUA

-       INUNDACIÓ: riu que es desborda per un excés de pluja.

-       RIUADA: l’aigua del riu baixa a molta velocitat i ho arrossega tot.

-       SEQUERA: manca d’aigua durant molt de temps.                         3. LA TERRA

-       TERRATRÈMOLS: Un terratrèmol és un moviment i una vibració de l'escorça terrestre.  L'escorça de la Terra està formada per PLAQUES TECTÒNIQUES que   quan es mouen o xoquen, produeixen un terratrèmol.

Què passa quan hi ha un terratrèmol? El terra, els mobles i els objectes es mouen,               hi ha edificis que cauen, arbres carreteres i ponts que es trenquen... Si els terratrèmols són molt forts, hi ha gent que mor. 


Els aparells que mesuren la intensitat dels terratrèmols s'anomenen sismògrafs
i aquesta intensitat es mesura  amb l'escala de Richter:Les parts d'un terratrèmol son: 

                         Quan un terratrèmol es produeix dins el mar en diem TSUNAMI         -       ERUPCIÓ VOLCÀNICA: Els volcans són muntanyes amb una obertura a                                                l'escorça terrestre per on surten els gasos i les roques que hi ha a l' interior de la Terra. Quan el volcà entra en erupció, treu cendra i lava  (riu de materials que surten del cràter  del volcà a gran temperatura).


Visitem la pàgina  http://www.xtec.cat/centres/a8019411/volcans/ i veurem moltes curiositats sobre els volcans


.ORÍGEN HUMÀ:


                   4.   LA CONTAMINACIÓ 


     Els homes contaminem la terra amb  els gasos que produeixen les fàbriques, els cotxes, el cremar dels residus, els gasos, etc.  

     Això ha provocat que es faci  un EFECTE HIVERNACLE que no deixa que l’energia del sol surti cap a l’atmosfera.  
     El planeta terra s’escalfa. Això fa que el gel dels pols es desfaci i que morin els animals que hi viuen. El nivell d’aigua del mar puja i provoca desastres naturals. EL FORAT DE LA CAPA D’ OZÓ

      Al voltant de la Terra, hi ha una capa de gas que es diu ozó que fa que els rajos ultraviolats del Sol, que són molt dolents per a la salut, no arribin a la superfície de la Terra. Si no hi hagués aquesta capa d'ozó, a la Terra no hi hauria vida.
   El gas i la contaminació destrueixen la capa d'ozó i fan que la radiació ultraviolada augmenti i provoqui malalties als ulls i a la pell. Hi ha molts aerosols, frigorífics, aparells d'aire condicionat i envasos de plàstic que tenen aquest gas.

A l'Antàrtida s'ha descobert un forat a la capa d'ozó quasi tan gran com la Xina i tan alt com l'Everest, i cada any es fa més gran.


L’ EFECTE HIVERNACLE

    La Terra s'escalfa gràcies a l'energia del Sol. Una part d'aquesta energia torna a l'espai i una altra molt petita es queda a la Terra. Amb la contaminació de l'atmosfera, alguns gasos mantenen massa escalfor a prop de la Terra: d'això se'n diu efecte hivernacle.

    Si la temperatura puja molt, el clima de tot el món canviarà: Podrien morir molts animals i plantes, l’agricultura seria més pobra, hi hauria poc menjar i poca aigua i més malalties, es podrien desfer els casquets polars i, en pujar el nivell del mar, s’inundarien els pobles de la costa…
Per reduir l’efecte hivernacle podem: 


  •     usar electrodomèstics i aparells de baix consum energètic.
  •     usar bombetes de baix consum.
  •     fer servir el transport públic en comptes del cotxe particular.
  •     reciclar paper.
  •     tancar el llum quan no el necessitem.


LA PLUJA ÀCIDA

      La pluja àcida és una pluja que arrossega materials contaminants de l'atmosfera.

     Aquesta pluja canvia les condicions naturals de les terres, dels boscos i dels llacs. Enverina o mata peixos, plantes i arbres, destrueix estructures dels edificis i canonades, i afecta, també, indirectament la salut humana.

      Els cotxes, les centrals tèrmiques i algunes indústries llencen gasos a l'atmosfera. Aquests gasos, quan es barregen amb el vapor d'aigua de l'atmosfera, produeixen substàncies àcides que són dolentes per als éssers vius.


5.    ALTRES TIPUS DE CONTAMINACIÓ

   Les activitats humanes causen canvis en el medi ambient que poden ser perjudicials per a les persones, els animals i les plantes. Segons on es produeixen parlem de:

      Contaminació atmosfèrica    
      Contaminació de les aigües
       Contaminació del sòl
      Contaminació lumínica
      Contaminació acústica
       Contaminació visual

RESIDUS DOMÈSTICS

   Els residus domèstics o deixalles són les coses que llencem a casa, a les escombraries o als contenidors.

  Als abocadors  s'acumulen grans quantitats d'escombraries. Si es cremen, s'originen grans quantitats de gasos contaminants.  Hi ha restes que no s'eliminen mai.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, LA CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

    Per deixar als nostres fills i filles laTerra més neta amb recursos suficients per a tothom.                             Evitem la sobreexplotació dels recursos naturals


     talar boscos
     malgastar llum
      pesca massiva
     malgastar aigua
       contaminar


Utilitzem les 3R  


Així, col·laborem en el desenvolupament sostenible de la Terra: satisfer les nostres necessitats actuals, tenint em compte el medi ambient, és a dir, sense comprometre els recursos naturals i les possibilitats de desenvolupament de les futures generacions.

- Manté netes les aigües dels rius, dels llacs i del mar, i evita la contaminació atmosfèrica, permet disposar d'energies renovables i és capaç de reciclar i reutilitzar els productes, evitant la contaminació produïda pels residus.

- Permet un repartiment equitatiu de la riquesa en el món, de manera que es pugui garantir l'educació, la sanitat i unes condicions de vida dignes per a tota la humanista.

- És econòmicament viable

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada